Täyden palvelun projektitalo ja teollisuuden kunnossapidon ammattilainen

Karhu Group Oy on vuonna 2009 perustettu Porista käsin toimiva teollisuuden moniosaaja. Työskentelemme maanlaajuisesti sekä tarvittaessa ulkomailla.

Toimintaperiaatteet ja laatupolitiikka

Karhu Group on suomalainen yritys, joka käyttää kotimaista työvoimaa. Yrityksemme palveluksessa olevilla ammattilaisilla on korkea työmoraali ja halu menestyä alalla. Koko henkilöstömme kykenee itsenäiseen työskentelyyn, ovat oma-aloitteisia ja ottavat vastuun työstään. Meillä on myös laaja yhteistyö- ja alihankintaverkosto.

Tavoitteenamme on jatkuva toiminnan parantaminen sekä toiminnan koon kasvattaminen, jotta voisimme palvella tilaajiamme aina vain paremmin ja kokonaisvaltaisemmin.

Olemme erittäin tarkkoja rekrytoinnissa sekä alihankkijoiden valinnassa, koska haluamme myydä tilaajillemme sellaista, jota itse ostaisimme. Meille laatu ja tilaajapalvelu sekä sitä kautta tilaajatyytyväisyys ovat ykkösasiat. Tilaajasuhteen aktiivinen ylläpito myös toteutuksen jälkeen on meille tärkeää.

Noudatamme tilaajan kanssa solmittuja sopimuksia, lakeja, asetuksia ja muita viranomaisvaatimuksia. Noudatamme toiminnassamme sähkö- ja konealan standardeja.

Liiketoimintamme kannattava kasvu takaa asiakkaillemme pitkäaikaisen kumppanuuden ja toimintamme jatkuvuuden sekä kehittymisen.

Huomioimme toiminnassamme ympäristöasiat lajittelemalla jätteet ja toimimalla vaatimusten mukaan. Tilaajien tiloissa noudatamme tilaajavaatimuksia ja pyrimme tuottamaan vähemmästä raaka-aineesta enemmän. Sitoudumme ympäristön suojelun ja työturvallisuuden tason jatkuvaan parantamiseen ja ympäristön pilaantumisen estämiseen. Avoimen ilmapiirin avulla olemme sitoutuneet kuulemaan ja osallistamaan henkilöstöämme toimintamme jatkuvaan parantamiseen ja turvallisempaan työskentelyyn. Henkilöstöä kannustetaan työkyvyn ylläpitoon osallistumalla kulttuuri- ja urheilutapahtumiin.

Työturvallisuudessa tavoitteemme on 0 tapaturmaa. Pidämme laitteet kunnossa, käytämme asianmukaisia suojavälineitä ja noudatamme alan lakeja ja standardeja sekä omia työohjeitamme. Siisteys ja järjestys luovat perustan tehokkaalle ja turvalliselle toiminnalle. Poistamme toimintamme liittyvät riskit ja vaarat hyvällä ennakkosuunnittelulla ja riskien tunnistamisella.

Kokonaisvaltainen, ennakoiva toimintatapa säästää ympäristöä ja varmistaa toiminnan laadun
ja turvallisuuden.

Karhu Group Oy:n toimintajärjestelmä noudattaa standardeja ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö) ja ISO 45001 (työturvallisuus).

Palvelumme

Rakennussähköistys, prosessisähköistys, instrumentointi, automaatio, valvonta- ja käyttöönotto, suunnittelu.

Mekaniikka, valvonta- ja käyttöönotto, suunnittelu.

Image 01 Image 01 Image 01 Image 01 Image 01 Image 01 Image 01 Image 01 Image 01 Image 01 Image 01 Image 01

Yhteistyö