Sähkö

Ammattitaitoisesti suunniteltu, toteutettu ja käyttöönotettu sähköjärjestelmä parantaa merkittävästi kiinteistön tai teollisuuslaitoksen toimintaa. Säännöllisellä ja osaavalla kunnossapidolla voidaan varmistaa järjestelmien toimintakyky, pidentää niiden elinkaarta ja säästää energiaa sekä ympäristöä.

Suoritamme rakennussähköistys-, prosessisähköistys, automaatio, instrumentointiasennukset ja -suunnitelmat, kunnossapidot, valvonnat ja käyttöönotot lakien ja standardien mukaan;

 • D1 KÄSIKIRJA RAKENNUSTEN SÄHKÖASENNUKSISTA
 • SFS 6000 PIENJÄNNITESÄHKÖASENNUKSET
 • SFS 6001 SUURJÄNNITESÄHKÖASENNUKSET JA ILMAJOHDOT
 • SFS 6002:2015 + A1:2018 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS
 • SFS-EN 60204 KONETURVALLISUUS

Rakennus- ja prosessisähköistys

Rakennussähköistys

 • Kaapelihyllyasennukset
 • Muuntaja- ja kiskosilta-asennukset
 • Keskus- ja taajuusmuuttaja-asennukset
 • Valaistusasennukset
 • Turvavalaistusasennukset
 • Palohälytin/-ilmoitinasennukset
 • Valokuituasennukset
 • Yleiskaapelointi
 • Kaapelointi
 • Kytkennät
 • Mittaukset
 • Testaukset
 • Käyttöönotot
 • Modernisoinnit
 • Kunnossapito

Prosessisähköistys

 • Kaapelihyllyasennukset
 • Muuntaja-asennukset
 • Keskus- ja taajuusmuuttaja-asennukset
 • Kiskosilta-asennukset
 • Kaapelointi
 • Kytkennät
 • Saattolämmitykset
 • Valokuituasennukset
 • Yleiskaapelointi
 • Mittaukset
 • Testaukset
 • Käyttöönotot
 • Suurvirtajärjestelmät
 • Modernisoinnit
 • Kunnossapito
prosessisahkoistys_pieni

Instrumentointi ja automaatio

Instrumentointi

 • Kenttäkoteloasennukset
 • Suojaputkitukset
 • Laiteasennukset
 • Kaapelointi
 • Impulssiputkitukset
 • Kytkennät
 • Testaukset
 • Käyttöönotot
 • Modernisoinnit
 • Kunnossapidot

Automaatio

 • Kenttäkoteloasennukset
 • Suojaputkitukset
 • Laiteasennukset
 • Kaapelointi
 • Kytkennät
 • Testaukset
 • Käyttöönotot
 • Modernisoinnit
 • Kunnossapidot
automaatio

Valvonta, käyttöönotto ja suunnittelu

Valvonta ja käyttöönotto

 • Asennusvalvonta
 • Käytönjohtajapalvelut
 • Tarjouslaskennat
 • Budjetoinnit
 • Projektinhallinnat

Suunnittelu

 • Rakennussähkö
 • Prosessisähkö
 • Automaatio
 • Instrumentointi
 • Modernisointi
 • Ohjelmisto
 • Koneturvallisuus
suunnittelu